Άκου ένα μουσικό όργανο!

P.Klee, VAST (Rosenhafen) - P.Klee, VAST (Harbour of Roses) / 1925 -

Στην παρακάτω λίστα θα έχετε την ευκαιρία να ακούσετε μουσικά παραδείγματα για τα όργανα της ορχήστρας. Για κάθε όργανο επιλέχθηκε ένα μουσικό έργο από συνθέτες πριν το 1900 και ένα από συνθέτες του 20ου -21ου αιώνα. Τα έργα αυτά δεν αποτελούν απαραίτητα ορχηστρικά κομμάτια, αλλά συνθέσεις συγκεκριμένα για το κάθε μουσικό όργανο, είτε σόλο είτε κονσέρτο. Τα παιδιά θα έχουν την δυνατότητα να μάθουν με ευκολία να αναγνωρίζουν το κάθε μουσικό όργανο, τον ήχο και τις δυνατότητές του. Ένα σημαντικό μέλος της ορχήστρας είναι βεβαίως και ο μαέστρος, πώς διευθύνει ένα κλασσικό μουσικό έργο και πώς ένα σύγχρονο. Η διάρκεια των περισσότερων μουσικών παραδειγμάτων δεν υπερβαίνει τα 5΄λεπτά, έτσι ώστε να χρησιμοποιηθεί ολόκληρο το μουσικό έργο κατά τη διάρκεια του μαθήματος.

Καλή ακρόαση!!

© https://thesingingfish.eu, 2016