Μάθημα Πιάνου : Διδασκαλία νοτών με βήματα και πηδήματα στο πεντάγραμμο

Προτεινόμενο μάθημα πιάνου από την Κλειώ Παπαδιά

Υλικό Μαθήματος
8 μικρά χαλάκια σε διάφορα χρώματα

Προτεινόμενο κομμάτι διδασκαλίας στο πιάνο
Surprise Symphony από τη μέθοδο Piano Lessons (book 1) της Hal Leonard Student Piano Library.

Μια από τις δύσκολες στιγμές στη διδασκαλία του πιάνου, είναι όταν ο μαθητής, αφού έχει παίξει πολλά πολλά κομμάτια όπου οι νότες κινούνται βηματικά, καλείται να παίξει κομμάτια όπου οι νότες κινούνται και με πηδήματα.

Η ακόλουθη δραστηριότητα βοηθά το μαθητή να κατανόησει τις έννοιες του βήματος και του πηδήματος των νοτών στο πεντάγραμμο, ενώ παράλληλα είναι πολύ απλή, διαδραστική και διασκεδαστική για το μαθήτη.

Ο καθηγητής δημιουργεί με τα 8 μικρά χαλάκια ένα ημικύκλιο που αναπαριστάνει την μουσική κλίμακα. Αρχικά ο καθηγητής περπατάει ένα – ένα τα χαλάκια τραγουδώντας κάθε φορά το όνομα της αντίστοιχης νότας (ντο-ρε-μι-φα-σολ-λα-σι-ντο). Ο μαθητής καλείται να περπατήσει και αυτός τη μουσική κλίμακα τραγουδώντας τα ονόματα των νοτών. Μπορεί επίσης να περπατήσει την κλίμακα προς τα πίσω ανάποδα.

Αφού ο μαθητής εξοικειωθεί με τα βήματα, αφαιρούμε ένα χαλάκι, για παράδειγμα το χαλάκι της νότας Ρε και καλούμε τον μαθητή να περπατήσει ξανά την κλίμακα, τραγουδώντας τα ονόματα των νοτών. Συνειδητοποιεί πως αυτή τη φορά για να πάει από το ντο στο μι πρέπει να πηδήξει. Το παιχνίδι συνεχίζει, αφαιρώντας και προσθέτοντας κάθε φορά διαφορετικά χαλάκια, δημιουργώντας έτσι μεγαλύτερα και μικρότερα, διαδοχικά ή όχι πηδήματα (διάστηματα 3ης, 4ης, 5ης κλπ). Εξίσου διασκεδαστικό είναι και το ανάποδο κατέβασμα της κλίμακας με τα διάφορα πηδήματα, που απαιτεί και περισσότερη συγκέντρωση από το μαθητή.

Αφού λοιπόν ο μαθητής έχει βιώσει διαδραστικά τη διαφορά μεταξύ των νοτών που κινούνται βηματικά και των νοτών που κινούνται με πηδήματα, μπορεί να προχωρήσει στην εκμάθηση κομματιού με πηδήματα. Το πρώτο κομμάτι που θα διδαχθεί ο μαθητής στο συγκεκριμένο κεφάλαιο, καλό είναι να περιέχει πηδήματα 3ης και όχι μεγαλύτερα, όπως για παράδειγμα το κομμάτι Surprise Symphony από τη μέθοδο Piano Lessons (book 1) της Hal Leonard Student Piano Library.

Η προτεινόμενη δραστηριότητα μπορεί να εφαρμοστεί σε μαθήματα όλων των οργάνων.

Ο καθηγητής, αν επιθυμεί μπορεί να δημιουργήσει τη δική του αυτοσχέδια κατασκευή (π.χ. χάρτινη μουσική σκάλα) αντί να χρησιμοποιήσει χαλάκια.