Οδηγός ακρόασης: Hungarian Dance No.5, Johannes Brahms

odigos-akroasis-4-the-singing-fishΠροτεινόμενος οδηγός ακρόασης από τη Βασιλική Αϊντζή

Ο οδηγός ακρόασης που ακολουθεί απευθύνεται σε παιδιά των πρώτων τάξεων του δημοτικού. Θα βρείτε περισσότερες πληροφορίες για τους οδηγούς ακρόασης εδώ.

Οι Ουγγρικοί χοροί του Johannes Brahms είναι μία σειρά από 21 χορούς βασισμένη σε ουγγρικές μελωδίες. Εμείς θα ακούσουμε το Hungarian Dance Νο. 5.

Οδηγός ακρόασης
Hungarian Dance No.5 – Johannes Brahms (1833-1897)

1. Τα όργανα που παίζουν την κύρια μελωδία είναι
α. Πνευστά
β. Κρουστά
γ. Έγχορδα

2. Ο ρυθμός (tempo) του κομματιού είναι σταθερός;
α. Ναι
β. Όχι
γ. Δεν ξέρω

3. Υπάρχουν κρουστά όργανα στο κομμάτι;
α. Ναι
β. Όχι
γ. Μπορεί

4. Σε πόσα μέρη πιστεύετε ότι χωρίζεται το κομμάτι;
α. Δύο
β. Τρία
γ. Πέντε

5. Θα χαρακτηρίζατε το κομμάτι:
α. Χαρούμενο (major)
β. Θλιμμένο (minor)
γ. Και τα δύο

6. Υπάρχουν χάλκινα πνευστά στο κομμάτι;
α. Ναι
β. Όχι
γ. Αποκλείεται! Θα τα άκουγα!