Μια… άλλη ορχήστρα!!

mia-alli-orxistra-the-singing-fishΠροτεινόμενη διδασκαλία δημιουργίας ορχήστρας από τη Βασιλική Αϊντζή.

Η παρακάτω διδασκαλία αναφέρεται στις μεγάλες τάξεις του δημοτικού και η διάρκειά της είναι 2 διδακτικές ώρες.

Σκοπός της είναι να δημιουργήσουν τα παιδιά μια ορχήστρα που αποτελείται από μικρά κρουστά μουσικά όργανα και να συνοδεύσουν με αυτά ένα ηχογραφημένο κομμάτι της αρεσκείας μας (ή και της αρεσκείας τους). Η διδασκαλία που παρουσιάζεται παρακάτω έχει γίνει για το Smooth του Carlos Santana feat Rob Thomas.

Προϋπόθεση για να πραγματοποιηθεί η διδασκαλία είναι τα παιδιά να γνωρίζουν τη μουσική σημειογραφία. Τα όργανα που θα χρησιμοποιηθούν προσαρμόζονται στον εξοπλισμό που διαθέτουμε.

Αρχικά διδάσκουμε τα 4 μοτίβα σε όλα τα παιδιά (με παλαμάκια) και στη συνέχεια τα χωρίζουμε σε 4 ομάδες. Η κάθε ομάδα διαλέγει από ένα μοτίβο και αφού δουλέψουμε με την κάθε ομάδα χωριστά ξεκινάμε να κάνουμε συνδυασμούς ομάδων, π.χ. Α-Β, Α-Γ, Δ-Β κτλ. Έπειτα παίζουν όλες οι ομάδες μαζί (επειδή όμως είναι δύσκολο να ξεκινήσουν όλες ταυτόχρονα, ξεκινάει μόνο η μία και σιγά-σιγά προσθέτουμε και τις υπόλοιπες). Τα μοτίβα είναι τα εξής:

Μοτίβο 1Μοτίβο 2

Μοτίβο 3Μοτίβο 4

Αφού κάνουμε πολλές φορές το ίδιο πράγμα μοιράζουμε στα παιδιά τα όργανα.

Ομάδα Α: Ταμπουρίνο
Ομάδα Β: Ξυλάκια (κλάβες)
Ομάδα Γ: Μαράκες
Ομάδα Δ: Κουδουνάκια

Κάνουμε ξανά το ίδιο πράγμα αλλά αυτή τη φορά αντί για παλαμάκια τα παιδιά πλέον θα παίζουν στα όργανα. Όταν δούμε ότι τα παιδά έχουν εξοικειωθεί με τα μοτίβα κάνουμε ξανά την παραπάνω διαδικασία αλλά αυτή τη φορά πάνω στο ηχογραφημένο κομμάτι που διαλέξαμε. Αν θέλουμε να πάμε τη διδασκαλία ένα επίπεδο παραπάνω μπορούν να γίνουν οι εξής μετατροπές:

α. Τα παιδιά παίζουν κανονικά τα μοτίβα πάνω στο ηχογραφημένο κομμάτι και με ένα σήμα του δασκάλου χορεύουν και αυτοσχεδιάζουν πάνω στο όργανο που κρατάνε, ενώ με ένα δεύτερο σήμα επιστρέφουν στις θέσεις τους αλλά και στο αρχικό τους μοτίβο.

β. Μετά τον αυτοσχεδιασμό η κάθε ομάδα δεν επιστρέφει στο αρχικό της μοτίβο αλλά σε κάποιο άλλο που έχει από πριν ορίσει ο δάσκαλος.

Αξιολογούμε τη δραστηριότητα με βάση το αν κατάφεραν οι ομάδες να ολοκληρώσουν τη διαδικασία, τον τρόπο που συνεργάστηκαν και το αν μπόρεσαν να συγχρονιστούν με το ηχογραφημένο κομμάτι.

© Vasiliki Aintzi, https://thesingingfish.eu, 2013