Παίζουμε bodypercussion με το ‘Ottos mops’

Προτεινόμενη ρυθμική δραστηριότητα από τη Βασιλική Ψύρρα

Το ποίημα Ottos mops λόγω του παιχνιδιάρικου ύφους του μπορεί να χρησιμοποιηθεί για διάφορες μουσικές και ρυθμικές δραστηριότητες. Εδώ μπορείτε να το διαβάσετε.

mopsΗλικία
Από 10 χρονών και πάνω

Δραστηριότητες
Bodypercussion
Αυτοσχεδιασμός

Φόρμα δραστηριοτήτων
Μάθημα σε κύκλο

Στόχοι
Συνδυασμός ομιλίας και bodypercussion
Σταθερό τέμπο
Αυτοσχεδιασμός
Εξάσκηση μνήμης
Δημιουργικότητα
Συνδιασμός ρυθμού και κίνησης
Γνωριμία με το ποίημα

Προϋπόθεση! Να έχουν διδαχθεί οι μαθητές σε προηγούμενα μαθήματα τι είναι και πώς παίζουμε bodypercussion.

Πορεία Μαθήματος

Φάση 1
Παρουσίαση του ποιήματος
Ο εκπαιδευτικός διαβάζει το ποίημα μια φορά στην τάξη. Μετά το ξαναλέει αλλάζοντας κάθε φορά το ρυθμό του.

ottos_1

ottos_2

ottos_3

ottos_4

Φάση 2
Ρυθμικός αυτοσχεδιασμός
Στη συνέχεια ο εκπαιδευτικός ζητάει να κάνει το ίδιο κάθε παιδί για μία στροφή, έτσι ώστε όλοι να δοκιμάσουν να αλλάξουν το ποίημα ρυθμικά και να αυτοσχεδιάσουν πάνω σ’ αυτό.

Φάση 3
Bodypercussion
Αφού πλέον όλα τα παιδιά έχουν μάθει το ποίημα, μπορούν να ερμηνέυσουν τα ρυθμικά μοτίβα που σκέφτηκαν, παίζοντας τα με το σώμα τους (bodypercussion). Στόχος εδώ είναι να μπορούν να λεν το ποίημα και να παίζουν ταυτόχρονα. Και πάλι, κάθε παιδί λέει μόνο μία στροφή, έτσι ώστε να μπορουν όλα τα παιδιά να δοκιμάσουν.

Επόμενα μαθήματα
Στο επόμενο μάθημαο εκπαιδευτκός θα δώσει στα παιδιά ένα συγκεκριμένο τέμπο, πάνω mopsστο οποίο κάθε μαθητής θα μπορέσει να “χτίσει” τον ρυθμικό του αυτοσχεδιασμο με σκοπό να πουν το ποίημα χωρίς να διακόψουν τη ροή του.

Μία ακόμη δραστηρότητα είναι να χωριστούν τα παιδιά σε ζευγάρια και το ένα να λέει το ποίημα και το άλλος να παίζει bodypercussion. Ο στόχος σ’ αυτή τη δραστηριότητα είναι η ετοιμότητα και η συνεργασία.