Μάθημα Ακκορντεόν: Ρυθμικό μοτίβο 6/8

Προτεινόμενο μάθημα ακκορντεόν από τη Βασιλική Ψύρρα

Θέμα μαθήματος
Ρυθμός 6/8

Υλικό
Barcarola, κομμάτι για ακορντεόν
Il vecchio castello, Εικόνες από μία έκθεση, Modest Mussorgsky
Il vecchio castello, Πίνακας του Viktor Alexandrovich Hartmann

Στόχοι
Αυτόσχεδιασμός
Γνωριμία με το ρυθμό 6/8

Πορεία μαθήματος

Φάση 1
Το μάθημα ξεκινάει με άσκηση αυτοσχεδιασμού. Αρχικά παίζει ο δάσκαλος στο αριστερό χέρι τον χαρακτηριστικό ρυθμικό μοτίβο 6/8 του κομματιού Barcarola – ο μαθητής, εν τω μεταξύ, δεν έχει δει ακόμα τη παρτιτούρα – και ο μαθητής αυτοσχεδιάζει παίζοντας μια μελωδία στο δεξί χέρι και μετά αλλάζουν οι ρόλοι. Ένας επιπλέον στόχος, που εξαρτάται από το επίπεδο του μαθητή, είναι να καταφέρει να αυτόσχεδιάσει πάνω σε συγκεκριμένη μείζονα αλλά και ελάσσονα κλίμακα.

Φάση 2
Το μάθημα συνεχίζει με το κομμάτι Barcarola. Ο μαθητής παίζει αρχικά μόνο το αριστερό χέρι. Ο σκοπός είναι να υπάρξει σύνδεση με τον αυτοσχεδιασμό και να αντιληφθεί πως τη κίνηση, τη θέση, τον ρυθμό τα ξέρει ήδη. Τη μελωδία την παίζει ο δάσκαλος αρχικά και μετά το αντίθετο. Στα επόμενα μαθήματα στόχος είναι να παίζει ο μαθητής το κομμάτι.

Φάση 3
Στη συνέχεια του μαθήματος θα παίξει ο δάσκαλος ένα μέρος από το κομμάτι Il vecchio castello (Παλιό κάστρο) του Modest Mussorgsky. Ο μαθητής θα πρέπει να αναγνωρίσει τις ομοιότητες μεταξύ του κομματιού Barcarola και του Il vecchio castello (ρυθμικό μοτίβο 6/8). Ο δάσκαλος μπορεί να αναφέρει στον μαθητή την ιστορία του έργου Εικόνες από μία έκθεση, καθώς επίσης να του δείξει και τον πίνακα του Il vecchio castello του Viktor Hartmann, από τον οποίο εμπνεύστηκε και ο Mussorgsky το ομώνυμο κομμάτι.
Για το τέλος του μαθήματος θα υπάρξει άσκηση για prima vista, με βάση το Il vecchio castello. Ο δάσκαλος έχει προετοιμάσει μία εύκολη διασκευή του κομματιού, ανάλογα με τις δυνατότητες του μαθητή, την οποία θα παίξει μόνος του αυτή τη φορά.

Τα μαθήματα που παρουσιάζονται είναι προτάσεις – ιδέες και μπορούν να προσαρμοστούν για όλα τα μουσικά όργανα.